Auteur

Goher-Ur-Rehman Mir

De CO2-uitstoot daalt niet met economische groei

Arme én rijke ­landen hopen dat de afgesproken, noodzakelijke afname in de CO2-­uitstoot kan worden gerealiseerd zonder de economische groei te beperken of te schaden. Hierbij gaat men ervan uit dat een ­‘ontkoppeling’ van economische groei en emissies van broeikas­gassen mogelijk is en feitelijk al plaatsvindt – maar is dat wel terecht?