Auteur

Gijs van der Vlugt

Oplossen van de woningcrisis vergt meer regie over aanbodzijde

De woningmarkt is krap. Huizenprijzen gaan snel omhoog, en het kan soms jaren duren voor een geschikte sociale huurwoning vrijkomt. Omdat er weinig instrumenten resteren om de vraag te beperken, moet de oplossing op lange termijn vooral gezocht worden aan de aanbodzijde van de woningmarkt.

Analyse stijging zorguitgaven


Reactie op: Naar een dynamisch pensioen


Reactie op: Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Boeken: Een beter Nederland