Auteur

Gerard Eding

Nauwe samenwerking met gebruikers cruciaal voor goede statistiek

De snelle veranderingen in onze internationale en digitale economie vergroten de vraag naar betrouwbare, snel beschikbare en steeds meer gedetailleerde statistieken. Tegelijkertijd maakt de toegenomen complexiteit het opstellen én interpreteren van statistieken een stuk lastiger. Hoe zou dat beter kunnen?

Bruto binnenlands product beschrijft slechts één aspect van welvaart

Als het over welvaart gaat, wordt er vaak verwezen naar het ­bruto binnenlands product (bbp). Maar hoe meten we dat ­precies? En welke uitdagingen spelen er hierbij?

Sterke stijging uitgaven sociale bescherming en gezondheid