Auteur

Frits Bos

Financiering Rijk maakt gemeente-investeringen procyclischer

Gemeente-investeringen zijn na de crisis fors gekelderd. Doordat de omvang van het gemeentefonds de uitgaven van het Rijk volgt, moesten gemeenten bezuinigen. Kan het Rijk gemeente-­investeringen via een andere financieringssystematiek stabieler maken?

Beter omgaan met onzekerheid in MKBA’s infrastructuur