Auteur

Freek Ruesink

Geen bewijs voor selectiebias bij Vidi-toekenning na correctie voor zelfselectie

Bij de toekenning van Veni-, Vidi- en Vicibeurzen maakt de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) gebruik van collega-wetenschappers die de ingediende onderzoeksvoorstellen beoordelen. In hoeverre is dit peer-reviewproces gevoelig voor subsidiesuccessen in het verleden?