Auteur

Frederique van Spijker

Invloed ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs

Het opleidingsniveau van ouders beïnvloedt de schoolkeuze in het voortgezet ­onderwijs, en ook de kans dat kinderen daarmee een hoger of lager niveau van het schooldiploma halen dan op basis van hun Cito-score mag worden verwacht.