Auteur

Frans van der Zee

Technologie en innovatie: een belangrijke sleutel voor de toekomst van Europa

De discussie over de toekomst van de Europese Unie (EU) is door de Europese Commissie nadrukkelijk geagendeerd, met een witboek over de toekomst van Europa en vijf ­discussienota’s. Opvallend hierbij is de beperkte aandacht voor technologie en innovatie.