Auteur

Frans de Vries

Terugdringen stikstofemissies vereist wortel en stok

Sinds mei 2019 worstelt de Nederlandse regering met het nemen van maatregelen om de stikstofemissies terug te dringen. Het adviescollege Stikstofproblematiek doet verschillende voorstellen om de emissies van de intensieve veehouderij op de korte en de lange termijn te verlagen. Er is echter meer mogelijk.

Milieuverdragen stimuleren kennistransfers


Subsidies voor schone technologie nadelig voor milieu


Zal het dagen?