Auteur

Frank Pot

Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn

Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan ­arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indica­toren voor arbeidskwaliteit kunnen worden toegevoegd?

Platformwerk ontwricht ons arbeidsbestel

De omvang van platformwerk is nog beperkt, maar de potentie ervan is groot. Bij gebrek aan zelfregulering en regulering door de overheid dreigt er echter een ontwrichting van de arbeidsmarkt. Op welke manier kan de arbeidskwaliteit van platformwerkers worden verbeterd?

Flexkenmerken van innovatieve werknemers


Telewerkers vormen een elite


Kenniswerkers en kenniswerk


De kwaliteit van de arbeid: een onderontwikkeld beleidsfacet