Auteur

Frank den Butter

Opmars Internet van Lichamen vereist regulering

Allerlei apparaten op en in het lichaam leveren, via sensoren en draadloze verbindingen, een schat aan persoonlijke gegevens op. Dit ‘Internet van Lichamen’ vereist een zorgvuldige regulering van de eigendoms- en gebruiksrechten van de gegevens.

De solidariteitsreserve in het nieuwe pensioenstelsel hoort overheidsfonds te zijn

De solidariteitsreserve maakt het nieuwe pensioenstelsel nodeloos ingewikkeld en moeilijk uitlegbaar. Is het niet beter om die reserve als een overheidsfonds in te richten?

Internationale verknoping aan basis van krediet- en coronacrisis

Zoals in 2008 de kredietproblemen zich al snel hadden verspreid over de financiële wereld, zo verspreidt nu ook het coronavirus zich razendsnel over de wereldbevolking. Wat zijn de overeenkomsten tussen de krediet- en de coronacrisis? En wat kunnen beleidsmakers daarvan leren?

Boomers laten Greta veel materieel kapitaal na, ten koste van milieukapitaal

Bij jongeren is er scepsis over de boomers, de generatie geboren net na de Tweede Wereldoorlog. Die generatie begon idealistisch, maar lijkt – zo is de mening – vooral goed voor zichzelf te hebben gezorgd. Is deze scepsis terecht? Een analyse van kapitaaloverdrachten tussen jong en oud in de afgelopen zeventig jaar.

Het publieke belang van innovaties in het betalingsverkeer

Standaardisering en uniformering van betaalmethoden heeft het betalingsverkeer efficiënter gemaakt. De mogelijkheid om betalingen via internet te verrichten versnelt deze ontwikkeling middels allerhande innovaties. Hierbij bestaat de overheidsrol uit het borgen van de verschillende publieke-belangaspecten van het betalingsverkeer.

Transactiekosten zijn bepalend in de deeleconomie

Gebruikskennis van ICT en sociale media zijn bepalend voor de marktordening in de deeleconomie. Grootschalige commerciële bemiddelaars lijken de overhand te hebben boven kleinschalige coöperatieve verbanden, aangezien zij betrouwbaarder lijken.

Fintech door de jaren heen

Fintech door de jaren heen

Vertrouwen in het betalingsverkeer: de rol van transactiekosten

De lengte van de betaalketen en de invloed op vertrouwen in betalingsverkeer en transactiekosten.

Intrinsieke motivatie bij borging van het publieke belang


De economie van de dance-industrie


Veranderende vaardigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt


Fiscalisering van de WW


De economie van crowdfunding


Valkuilen voor de snelle economische groei Eritrea


Financiele handel in halal


Vraag van het jaar


Het Waarborgfonds Kinderopvang


Vrachtbriefgegevens als handels- en conjunctuurindicator


Baandefinitie en meting van arbeidsmarktdynamiek


De Nederlandse regiefunctie in de bloemenhandel


Ad valorem: Solidariteit als te borgen publiek belang


Een waardevaste AOW is generatiebewust


Mening: De volgende recessie komt eraan


Veranderende wereldhandelspatronen door globalisering


Opties voor flexibilisering van de AOW


De rol van trustkantoren in de Nederlandse economie


Activerend arbeidsmarktbeleid is vaak niet effectief


Standaardisering van het Europese effectenverkeer


De toekomst van de Nederlandse maakindustrie ligt bij de regievoering


Twijfel bij het Deense voorbeeld