Auteur

Fons van Overbeek

Pas gematigd monetarisme toe in de eurozone

Het macro-economische beleid in de eurozone werd sinds de financiële en eurocrisis ­gekenmerkt door een excessief beroep op monetair beleid, terwijl er door ­overheden een krap budgettair beleid werd gevoerd. Het ­gematigd monetarisme, een denkkader uit de geschiedenis van het economisch denken in Nederland, biedt handvatten voor een evenwichtigere ­beleidsmix.

MMT biedt geen oplossingen

De Moderne Monetaire Theorie (MMT) wint aan populariteit omdat deze oplossingen voorstelt voor zorgen omtrent achterblijvende bestedingen en hoge publieke schuldniveaus. Maar houden de MMT-oplossingen wel voldoende rekening met de beperkingen van monetaire financiering?