Auteur

Floris Zoutman

Naar een heffing op werkelijk rendement

De huidige vermogensrendementsheffing belast een fictief rendement op vermogen en laat werkelijk rendement onbelast. Het belasten van werkelijk rendement bewerkstelligt echter een rechtvaardiger verdeling van middelen, een verbeterde allocatieve doelmatigheid en meer macro-economische stabiliteit dan het belasten van fictief rendement.

Hoger toptarief leidt tot lagere belastingopbrengsten