Auteur

Fien Verheij

Europese begrotingsregels hebben niet geleid tot schuldafbouw

De huidige Europese begrotingsregels hebben niet geleid tot de beoogde afbouw van de staatsschulden. Een belangrijke vraag bij de huidige discussie over de toekomstige regels is hoe deze effectiever kunnen worden gemaakt om landen met hoge schulden daadwerkelijk te bewegen deze af te bouwen.

Economische groei in de eurozone lager dan verwacht

De Europese Commissie is in haar herfstraming – waarin de verwachtingen over economische en budgettaire ontwikkelingen in de eurozone worden gepubliceerd – pessimistischer over de economische groei dan een half jaar geleden. Oorzaken voor de lagere verwachtingen zijn volgens de Commissie geopolitieke spanningen, lagere groei van grote economieën zoals de Verenigde Staten en China, en aanhoudende onzekerheden rondom de Brexit.