Auteur

Fien Verheij

Economische groei in de eurozone lager dan verwacht

De Europese Commissie is in haar herfstraming – waarin de verwachtingen over economische en budgettaire ontwikkelingen in de eurozone worden gepubliceerd – pessimistischer over de economische groei dan een half jaar geleden. Oorzaken voor de lagere verwachtingen zijn volgens de Commissie geopolitieke spanningen, lagere groei van grote economieën zoals de Verenigde Staten en China, en aanhoudende onzekerheden rondom de Brexit.