Auteur

Farah Abi Morshed

Economie groeit maar CO2-uitstoot van productie neemt af

Het Europese Emissiehandelssysteem is een belangrijke pijler van het Europese klimaatbeleid, gericht op reductie van CO2-emissies. Sinds de introductie van het systeem in 2005 is de CO2-uitstoot met zestien procent gereduceerd, maar is het bruto binnenlands product gestegen met meer dan 31 procent.

Het doek is nog niet gevallen voor gas

De Europese milieuagenda is in Nederland vertaald naar strikte doelstellingen. Om in de vraag naar elektriciteit te voorzien, zijn tot 2030 ook gasgestookte centrales nodig.