Auteur

Eva van den Broek

Geef een deadline voor verduurzaming

Verduurzaming is te urgent om te vertrouwen op de motivatie van individuele huiseigenaren. Het stellen van een deadline is een eenvoudige oplossing om obstakels bij huiseigenaren weg te nemen.

De rol van feedback in het energiebesparingsgedrag van bedrijven

Feedback over het eigen energieverbruik kan leiden tot energie­besparing. Maar dan moet die feedback wel bij de energieverbruiker terechtkomen. Wat zijn de gevolgen voor het energiegebruik als het makkelijker wordt om die feedback te ontvangen?

Promotie