Auteur

Ernest Berkhout

Huurtoeslag steeds vaker achteraf teruggevorderd

Voor huishoudens blijkt het lastig om vooraf in te schatten op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben, bijvoorbeeld omdat het inkomen of de huishoudenssituatie verandert. Daarom wordt bij zeven op de tien huishoudens de huurtoeslag achteraf gecorrigeerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Hoger inkomen voornaamste oorzaak terugbetalen huurtoeslag

De huurtoeslag is een belangrijke inkomensondersteunende maatregel waar jaarlijks vier miljard euro mee gemoeid is.

Statistiek: Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers hebben gemiddeld meer mogelijkheden om de financiƫle klap op te vangen als zij arbeidsongeschikt worden dan zelfstandigen. Maar zelfstandigen beschikken wel over alternatieve bronnen, zoals een private verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, bijverdiensten uit loondienst, een werkende partner en/of vermogen.

Statistiek


Statistiek


Loonontwikkeling hogeropgeleiden bij de overheid blijft achter


Statistiek


Tweede fase leidt niet tot betere aansluiting


Statistiek


Statistiek


Reactie op: Loonachterstanden van vrouwen en allochtonen verklaard


Statistiek


Verkapt inkomensbeleid bij scholieren?