Auteur

Emile Cammeraat

Promotiebespreking: Emile Cammeraat

Tijdens een economische crisis zorgen verplichte activeringsprogramma’s ervoor dat jongeren uit de bijstand gaan zonder dat de werkgelegenheid of deelname aan scholing toeneemt. Een onderzoek naar activeringsprogramma's in Nederland en een vergelijking met het buitenland.

Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie

In 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd, een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand. Heeft de wet daadwerkelijk geleid tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand en tot meer scholing en een hogere werkgelegenheid voor deze groep?