Auteur

Emiel Maasland

Veil landbouwgrond om ruimte te maken voor woningbouw en energieopwekking

Als we de verkiezingsprogramma’s van alle grote partijen mogen geloven, staat Nederland aan de vooravond van een historische transitie in de ruimtelijk ordening. Maar hoe kunnen deze plannen gerealiseerd worden?

Veiling mobiel internet bezorgt hoofdbrekens


Opleiden medisch specialisten moet transparanter


Geen uitruil tussen concurrentie op de veiling en concurrentie op de markt


Veilingmiljarden zijn een fictie