Auteur

Elisa de Vleeschouwer

Deel arbeidsbeperkten duurzaam aan het werk met hulp van jobcoach

Jobcoaches begeleiden mensen met een arbeidsbeperking bij het invullen van een baan. De bedoeling is dat dit de arbeidsparticipatie verhoogt van mensen met een arbeidsberperking en hen duurzamer aan het werk houdt. Hoe vergaat het mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt nadat ze hulp hebben gekregen van een jobcoach?

Stijging AOW-leeftijd leidt vooralsnog tot hogere arbeidsparticipatie

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 verhoogd. Heeft deze verhoging tot dusver ertoe geleid dat degenen die daardoor later AOW krijgen langer blijven werken? En heeft dit dan negatieve gevolgen voor de werk­gelegenheid van andere groepen?

Re-integratie aan de kop van een bijstandsuitkering

Met de re-integratiemaatregel WerkLoont probeert Rotterdam de bijstandsdichtheid te verlagen. Maar wat zijn nu de werkelijke effecten van deze maatregel? En wegen de baten op tegen de kosten?