Auteur

Elianne van Steenbergen

Diversiteit in bestuurskamer zorgt niet automatisch voor beste besluit

In raden van bestuur en raden van commissarissen wordt er steeds meer ingezet op het bereiken van diversiteit op aspecten als genderidentiteit, leeftijd, ervaring en competenties. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo eenvoudig om diversiteit tot haar recht te doen komen.

Voorbeeldgedrag vanuit de top kan beter

Voorbeeldgedrag van de top is belangrijk voor de bedrijfscultuur. Toch bleken medewerkers bij 18 financiële ondernemingen dit voorbeeldgedrag vaak niet te ervaren.