Auteur

Elian Griffioen

Rutte IV vermindert verzilveringsproblematiek onder zelfstandigen

Een deel van de werkenden met een laag inkomen zal er niet op vooruit gaan bij een verhoging van de arbeidskorting. Hoe groot is dit probleem?