Auteur

Elco Koks

Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering

Voor het Deltaprogramma 2015 zijn er nieuwe waterveiligheidsnormen opgesteld, die de gewenste hoogte en sterkte van de ­dijken vaststellen. Hoe kan de optimale dijkhoogte nog beter ingeschat ­worden?