Auteur

Eduard Ponds

Niet-financiële pensioenpijler kan pensioenstelsel verbeteren

Het Nederlandse pensioenstelsel lijdt onder dalende deelname aan verplichte pensioenregelingen, een afname aan risicodeling tussen generaties, en een hogere gevoeligheid voor financiële risico’s. Een voorstel om het pensioenstelsel te versterken.

Pensioen op maat binnen een risicodelend collectief


Opsplitsing pensioenfondsen inefficiënt


Generatie-effecten pensioenbeleid in beeld


Effecten verlaging opbouwpercentage aanvullende pensioenen


Pensioentoezicht met Holistic Balance Sheet


De gevolgen van het pensioenakkoord voor de staatsschuld


Pensioenakkoord en generatie-effecten


Leeftijd en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen


Nationaal pensioenfonds


De waarde van het werkgeversrisico in collectieve pensioenen


Rendementindexatie in collectieve pensioenen


Pensioen & renterisico: renteafhankelijke opbouw


Fair pensioen voor jong en oud


Waardering verplicht


Van vuistregels naar risico-analyse


Individueel pensioen uit inkomen-indexobligaties


Werkloosheidsverzekering op basis van kapitaaldekking