Auteur

Edith Loozen

PostNL/Sandd toont noodzaak opschoning Mededingingswet

In de discussie over de vergunningverlening voor de overname van Sandd door PostNL richten mededingingseconomen zich op de argumenten van de staatssecretaris om het verbodsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te herroepen. Zij gaan daarbij voorbij aan de vraag of de staatssecretaris die bevoegdheid eigenlijk wel zou moeten hebben.

Goede zorginkoop vereist effectief toezicht op marktmacht

Voor gezonde machtsverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars moeten mededingingsregels niet aangepast, maar gevolgd worden.

De onwenselijkheid van de beleidsregel mededinging en duurzaamheid


Consumentenwelvaart en ziekenhuisfusies


Mening: Zet het kartelverbod in de zorg niet buitenspel