Auteur

Dorinth van Dijk

Bouwen voor ouderen kan gehele woningmarkt toegankelijker maken

Om het woningtekort terug te dringen moet er veel gebouwd worden. Aan wat voor soort woningen is er behoefte? En is dat veranderd onder invloed van corona?

Sentimentsindicator op basis van financieel-economisch nieuws

Macro-economische cijfers worden met een vertraging van één of enkele maanden gepubliceerd. Maar nieuws is veel sneller. Zijn krantenberichten te gebruiken om de stand van de conjunctuur te monitoren, en deze beter en eerder te duiden? Een analyse op basis van artikelen in het Financieele Dagblad vanaf 1985.

Verplichte energielabels hebben positief effect op verduurzaming van huizen

Duurzamere woningen krijgen een beter energielabel. Heeft zo’n label ook gevolgen voor de prijs van de woning bij de verkoop, waardoor investeringen zich uitbetalen?

Aanbodbeperkingen hebben effect op huizenprijzen

Terwijl de huizenprijzen in met name de Randstad flink stijgen, blijven ze in andere regio’s achter. In hoeverre verklaren de mogelijkheden om bij te bouwen deze verschillen in de huizenprijs­ontwikkeling?

Amsterdam bepalend voor woningprijzen

De woningmarkt in Amsterdam is hot, prijzen stijgen er hard, en dit is het onderwerp van vele discussies. Maar hoe invloedrijk is Amsterdam voor de rest van het land?

Onderschatting conjunctuur is van alle tijden

Uit de ramingen van de OESO voor vijftien ontwikkelde landen vanaf 1971 blijkt dat onderschatting van de conjunctuur niet uniek is voor Nederland en van alle tijden is.

Voorspellers onderschatten cycliciteit economie

Een blik op de toekomst is belangrijk bij het nemen van ­beslissingen voor bedrijven, personen en de overheid. Ramingen van de ­economische ontwikkeling bieden zo’n blik, maar hoe goed zijn die ramingen eigenlijk?

Beperking hypotheekrisico zichtbaar met loan level data

De afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen genomen om consumenten verantwoord te laten lenen voor hun ­eigen ­woning. Tegelijkertijd heeft de lage rente lenen echter ­aantrekkelijker gemaakt. De nieuwe loan level database van DNB maakt inzichtelijk in hoeverre het hypotheekrisico ­beperkt is en of er nog groepen zijn die kwetsbaar blijven.