Auteur

Dorine van Norren

Welzijn in andere tradities

Sinds een jaar heeft Nederland een Monitor Brede Welvaart. Dat is een grote stap vooruit, wat het bruto binnenlands product is nu niet langer leidend voor hoe het gaat met onze economie en samenleving. Internationaal gezien werd hier al langer aandacht voor gevraagd.