Auteur

Dinand Webbink

Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien

Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de economische kansen van kinderen afhangen van de regio waarin ze opgroeien. Is dit ook in Nederland het geval? Een onderzoek aan de hand van verhuizingen tussen regio’s.

Effectenonderzoek en welvaartsanalyse bij arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid


Financiële opbrengsten onderwijs verder omhoog


Canon deel 1: onderwijseconomie


Nudge voor beleid: Onderwijs


Rendement onderwijs blijft stijgen


Rendement onderwijs blijft stijgen


Scholing van werknemers: welke rol speelt de overheid?


Preventie van achterstanden


Gezocht: wetenschappers


Wie wil er nog leraar worden?


Ingrijpen in studiekeuze werkt niet


Private bekostiging van hoger onderwijs


Energieheffing en het huishoudelijke energieverbruik


Verschuivingen in werkgelegenheidsstructuren


Vernieuwing in kleine en grote ondernemingen in de industrie


De rol van middelgrote en kleine ondernemingen in de Industrie