Auteur

Dinand Webbink

Sociaal-economische ongelijkheid in Nederland voor en tijdens de pandemie

Ongelijkheid is een belangrijk thema in het maatschappelijke en politieke debat. Door de coronapandemie zijn reeds bestaande verschillen in de Nederlandse samenleving onder een vergrootglas terechtgekomen, en zijn deze verschillen soms verder vergroot. Hoe groot is de ongelijkheid in Nederland en wat zijn hierbij de beleidsuitdagingen?

Zelfselectie en economische integratie van Surinaamse migranten over generaties

Met de recente toestroom van migranten naar Europa rijst de vraag opnieuw of ze erin zullen slagen om succesvol te integreren. In hoeverre kan de economische achterstand ten opzichte van autochtonen over meerdere generaties verminderen, en hoe belangrijk zijn de kenmerken van ouders bij aankomst in Nederland?

Het sociaal leenstelsel werkt prima: niet afschaffen!

De CPB-studie heeft een duidelijke conclusie: de introductie van het leenstelsel heeft geen invloed gehad op de deelname aan hoger onderwijs.

Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien

Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de economische kansen van kinderen afhangen van de regio waarin ze opgroeien. Is dit ook in Nederland het geval? Een onderzoek aan de hand van verhuizingen tussen regio’s.

Effectenonderzoek en welvaartsanalyse bij arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid


Financiële opbrengsten onderwijs verder omhoog


Canon deel 1: onderwijseconomie


Nudge voor beleid: Onderwijs


Rendement onderwijs blijft stijgen


Rendement onderwijs blijft stijgen


Scholing van werknemers: welke rol speelt de overheid?


Preventie van achterstanden


Gezocht: wetenschappers


Wie wil er nog leraar worden?


Ingrijpen in studiekeuze werkt niet


Private bekostiging van hoger onderwijs


Energieheffing en het huishoudelijke energieverbruik


Verschuivingen in werkgelegenheidsstructuren


Vernieuwing in kleine en grote ondernemingen in de industrie


De rol van middelgrote en kleine ondernemingen in de Industrie