Auteur

Detlef van Vuuren

Wat betekent het Akkoord van Parijs voor het Nederlandse langetermijnklimaatbeleid?

De ‘vertaling’ van het Akkoord van Parijs naar de ­ambitie van het Nederlands klimaatbeleid vereist verschillende maatschappelijke en ­politieke keuzes. Ondanks deze keuzes, lijkt het redelijk te veronderstellen dat voor het Akkoord van Parijs, in het midden van de eeuw het energiesysteem in Nederland zo goed als ‘CO2-emissie-vrij’ zal moeten zijn.