Auteur

Derk Visser

Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem

De kansen in Nederland zijn niet voor ieder kind gelijk. De oorzaak hiervan wortelt deels in de thuissituatie, maar ook aspecten van het onderwijssysteem kunnen kansengelijkheid onder druk zetten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat zou het beleid hieraan kunnen doen?

Adviezen verschillende eindtoetsen niet vergelijkbaar

Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. Ze kunnen hiervoor kiezen uit verschillende eindtoetsen. Een analyse van scholen die zijn overgestapt op een andere eindtoets laat zien dat het advies van leerlingen deels afhangt van welke toets ze hebben gemaakt.