Auteur

Debora Moolenaar

Beroep op de rechter daalt aanzienlijk door verhoging griffierechten

Op de lijst met mogelijke ombuigingen van het Ministerie van Financiƫn staat een verhoging van de griffierechttarieven. Voordat een nieuw kabinet hiertoe besluit, is het verstandig naar de gevolgen van de in 2010 en 2011 doorgevoerde verhogingen van deze tarieven te kijken. Is het beroep op de rechter prijsgevoelig?

Uitgaven aan veiligheidszorg

In 2015 bedroegen de totale uitgaven aan veiligheidszorg 12,9 miljard euro, een stijging van 21 procent ten opzichte van 2002. De grootste uitgaven zijn preventie, opsporing en tenuitvoerlegging.