Auteur

David-Jan Jansen

Monetair beleid kijkt ook naar financiële risico’s

Met de recente renteverlagingen verruimt de Amerikaanse ­centrale bank haar monetaire beleid, terwijl de huidige niveaus van werkloosheid, inflatie en groei daar niet direct om lijken te vragen. Hoe valt dit monetaire beleid te verklaren?

Centralebankpresidenten over de toekomst van monetair beleid

Sinds de crisis gebruiken centrale banken een veel breder scala aan instrumenten. In hoeverre denken centralebankpresidenten dat zij deze instrumenten ook in de toekomst zullen blijven gebruiken?

Stabiliteit financiële instellingen belangrijk voor vertrouwen


Spaargedrag in crisistijd


Kennis en verwachtingen over bankentoezicht


Duidelijke taal? De communicatie van de ECB laat te wensen over


Meerstemmig praten helpt niet


It's the growth rate, you stupid!