Auteur

Davey Poulissen

Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel

In een experiment werd aan werkgevers gevraagd om in drie scenario’s een keuze te maken tussen twee medewerkers aan wie zij scholing konden aanbieden.

Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Arbeidsgehandicapten hebben vaker dan niet-arbeidsgehandicapten een baan die niet bij hun kennis en vaardigheden past. Dit komt onder andere door discriminatie, niet genoeg aanpassingen aan de werkplek en een te kort aan mobiliteit.

Statistiek


Statistiek