Auteur

Daan van Soest

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Effectief ontwikkelings­­be­leid vergt cultuur van leren en betere evaluaties

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich in om de impact van ontwikkelingsprojecten te (laten) evalueren. Momenteel worden monitoring en evaluaties hoofdzakelijk ontworpen voor verantwoordingsdoeleinden, en zijn het soms alleen maar ‘afvinkoefeningen’. Hoe zou dit beter kunnen?

Controle en kans op boete stimuleren afvalscheiding

De overheid kan bijdragen aan de circulaire economie door afvalscheiding te stimuleren. Om mensen meer afval te laten scheiden, moeten hun gewoontes veranderen. Een experiment in de gemeente Tilburg laat zien dat een flinke zet daarvoor beter werkt dan een subtiel duwtje in de rug.

Lessen voor het Nederlandse klimaatbeleid

Een samenvatting van de belangrijkste beleidslessen van de preadviezen.

Inleiding KVS Preadviezen 2018

De bijdragen in deze bundel geven inzicht in de opgave waar we ons als Nederland voor gesteld zien. Ze zijn geschreven door een keur van auteurs met zeer diverse achtergronden (economen, maar ook geografen en milieukundigen) en met een gedegen kennis van zowel wetenschap als beleid.

KVS Preadviezen 2018: Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes

Redactie door Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh

Milieu: het verklaren en stimuleren van groen gedrag

De neoklassieke economie voorspelt dat mensen zich nauwelijks milieuvriendelijk zullen gedragen omdat zij zelf hiervan vooral de kosten zullen dragen en niet echt profiteren van de baten. Toch neemt milieuvriendelijk gedrag de laatste jaren toe. Gedragseconomie helpt om dit te verklaren en biedt bovendien inzichten voor beleid.

Canon 12: Milieueconomie


Sociale dilemma’s bij de visvijver


Dilemma's rond duurzame consumptie


De economische efficientie van agrarisch natuurbeheer


De aanpak van het subsidie-freerider probleem


De kosten van de ontkoppeling


De kosten van ontkoppelingsbeleid


De poorten dicht voor een beter milieu?


Kennisexternaliteiten in Nederland


Van Zola naar efficiënte beloningen


Ontbossing en de handel in tropisch hardhout