Auteur

Daan Vodegel

Werkloosheid vangt dynamiek op arbeidsmarkt beperkt

Het aantal werkenden is in maart met ongeveer 17.000 gedaald en het aantal WW-uitkeringen is met ongeveer 10.000 toegenomen. Het werkloosheidspercentage geeft deze daling nog niet weer, en bleef in maart historisch laag.