Auteur

Daan van der Linde

Bouwstenen voor een nationale regionaal-economische strategie

De aandacht van het kabinet voor de regio vraagt om een nieuwe rol van het Rijk in het economisch beleid, waarin het Rijk het regio-overstijgende belang behartigt. Wat zijn daarvoor de bouwstenen?

Maatschappelijk ­onbehagen te lijf met gedragsweten­schappelijke inzichten

Ook nu de economische indicatoren op groen staan, is het maatschappelijk onbehagen niet ineens verdwenen. Kunnen we onbehagen met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten beter duiden?

Bouwstenen voor een nationale regionaal-economische strategie

De aandacht van het kabinet voor de regio vraagt om een nieuwe rol van het Rijk in het economisch beleid, waarin het Rijk het regio-overstijgende belang behartigt. Wat zijn daarvoor de bouwstenen?

Achterblijvende loondruk niet structureel

Dit artikel is gepubliceerd op 5 februari en onlangs verschenen in het themanummer Loongolf verwacht.

Inkomensongelijkheid in Nederland: van een mug een olifant maken

Zorgen over inkomensongelijkheid zijn terecht voor een land als de VS. De inkomensgroei in Nederland is echter goed over de bevolkingscategorieën verdeeld.

Schaalvoordelen bij de organisatie van het algemeen lokaal bestuur