Auteur

Coen ter Wal

Statistiek: Duurzame groei in de eurozone

De groei in 2010 en 2011 was vooral toe te schrijven aan de netto-export en een toename in voorraden. De groei vanaf 2013 wordt meer binnenlands bepaald, waardoor de eurozone weer duurzaam en op eigen kracht groeit.

Statistiek