Auteur

Christoph Meng

Tweedegeneratieallochtonen hebben vaker een mismatch tussen opleiding en baan

Tweedegeneratieallochtonen die zijn afgestudeerd aan een hbo-opleiding in Nederland zijn niet alleen vaker werkloos, maar hebben ook een grotere kans op een mismatch tussen opleiding en baan dan hun autochtone studiegenoten. Dit suggereert dat de etnische discriminatie die allochtonen op de arbeidsmarkt ervaren groter is dan vaak wordt gedacht.

Statistiek: Onzichtbare werkloosheid mbo-BOL-gediplomeerden

Onder de oude definitie werden jongeren die onvrijwillig in een kleine deeltijdbaan werkzaam zijn als werkloos getypeerd. Onder de nieuwe definitie behoren ze tot de werkzame beroepsbevolking en lopen het gevaar om voor beleidsmakers onzichtbaar te zijn.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek