Auteur

Christian Lennartz

Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

De aanleg van grootschalige woonwijken op nieuwe ‘uitleg­locaties’ wordt vaak genoemd als oplossing voor het woning­tekort. Zulke woonwijken leggen echter een aanzienlijk beslag op infrastructurele voorzieningen, leiden tot interregionale mobiliteit en beïnvloeden de demografische ontwikkeling, zo leert de Vinex-wijk Leidsche Rijn.

Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleem

Lange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om de excessen op de markt te beperken.

Sparen door woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek

Wanneer een aflossingsvrije hypotheek afloopt, moet deze afgelost worden. Als huishoudens onvoldoende vermogen hebben opgebouwd of onvoldoende inkomen hebben om te herfinancieren, zal de woning verkocht moeten worden. Een onderzoek naar de spaarintenties en het spaargedrag van ‘de aflossingsvrijen’.

Los het loan-to-value-probleem pragmatisch op

Er is niets op tegen om de maximale LTV’s voor doorstromers op de koopmarkt te verlagen. Voor starters zou een verlaging van de maximale LTV echter een probleem zijn.