Auteur

Christian Lennartz

Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleem

Lange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om de excessen op de markt te beperken.

Sparen door woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek

Wanneer een aflossingsvrije hypotheek afloopt, moet deze afgelost worden. Als huishoudens onvoldoende vermogen hebben opgebouwd of onvoldoende inkomen hebben om te herfinancieren, zal de woning verkocht moeten worden. Een onderzoek naar de spaarintenties en het spaargedrag van ‘de aflossingsvrijen’.

Los het loan-to-value-probleem pragmatisch op

Er is niets op tegen om de maximale LTV’s voor doorstromers op de koopmarkt te verlagen. Voor starters zou een verlaging van de maximale LTV echter een probleem zijn.