Auteur

Christiaan Wanningen

Kapitaaldekking in pensioen­stelsel moet behouden blijven

In de afgelopen jaren is de rente tot een historisch zeer laag niveau gedaald. Als gevolg hiervan heerst er een steeds bredere opvatting dat kapitaaldekking eigenlijk niet meer rendabel is voor de pensioenopbouw.

Meer financiële veiligheid door meer pensioenbeleggingen

Door de wereldwijde financiële crisis is er steeds meer aandacht voor systeemrisico’s, de risico’s voor het financiële systeem als geheel. Hierbij wordt vooral naar banken en verzekeraars gekeken, terwijl pensioen­fondsen weinig aandacht krijgen. Beetsma et al. onderzoeken daarom de bijdrage aan het systeemrisico van pensioenfondsen.