Auteur

Charlotte Verburg

Burgers niet geneigd bij te dragen aan natuurbeheer ter compensatie van bezuinigingen Rijk

Burgers zijn minder bereid bij te dragen aan natuurbeheer als ze weten dat de overheid Staatsbosbeheer minder gaat financieren.