Auteur

Charlotte Janssen

Beleidsmaker onderschat kracht van standaardoptie

Beleidsmakers gaan er bewust of onbewust vaak van uit dat de burger hetzelfde denkt en doet als hij.