Auteur

Cees van Gent

Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg

De afgelopen jaren zijn er veel ziekenhuizen gefuseerd. Critici ­vragen zich af of er nog sprake is van voldoende mededinging. Het antwoord verschilt per type ziekenhuiszorg.