Auteur

Caroline Liqui Lung

Nieuwe conjunctuur­indicator voorspelt afvlakking groei in 2019

De DNB-conjunctuurindicator, een instrument met als doel om omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren, is herzien. Hoe is deze nieuwe indicator tot stand gekomen?