Auteur

Carl Koopmans

MKBA-werkwijzer luchtvaart wordt verkeerd voorgesteld

Bus en Manshanden (2022) stellen dat de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s voor maatschappelijke kosten-batenanalyses ten behoeve van het luchtvaartbeleid de voordelen van de luchtvaart overschat en de nadelen ervan onderschat. In hun kritiek gaan Bus en Manshanden deels voorbij aan de overwegingen en argumenten die in de Werkwijzer staan.

Kosten en baten van lockdowns blijven onzeker

Uit de analyses van Paul Frijters en Bas Kolen wordt niet duidelijk of de maatschappelijke baten van van lockdowns de kosten overstijgen. Wel geeft de analyse van Kolen een indicatie dat op korte termijn de baten hoger zijn. Als de analyse beter zou aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis, zou hij een goed startpunt zijn voor een maatschappelijk debat.

Kosten omrijden met gevaarlijke stoffen kunnen flink oplopen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet vooralsnog af van een ‘Routeringsbesluit’ waarbij treinen met gevaarlijke stoffen verplicht omgeleid worden over de Betuweroute. Deze treinen rijden nu vaak door steden en dorpen, hetgeen protesten oproept van omwonenden en gemeenten.

Statistiek: Werkgelegenheidseffecten van een radiotelescoop

Een hoge Nederlandse bijdrage aan de telescoop en een datacentrum leveren werkgelegenheid op, omdat er specialistische hardware en software gemaakt moeten worden.

Statistiek


Een meta-analyse van het effect van R&D op productiviteit


Statistiek


Effectenonderzoek en welvaartsanalyse bij arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Nudge voor beleid: beloningen


Het Waarborgfonds Kinderopvang


Statistiek


Kosten en baten van duurzame energie


Subsidie of participatie bij woningbouw


Statistiek


Kilometerprijs en arbeidsmarkt


Reactie op: De marginale kosten van publieke fondsen zijn gelijk aan een


Spoorwegen en groei


Efficiënt ruimtegebruik


Indirecte effecten van beleid: lastig, maar belangrijk


Werkelijke kosten van files tweemaal zo hoog


Geld genoeg


Kosten-batenanalyse blijft nodig


Welvaartseconomie en overheidsinvesteringen


Verkeer(d)


Evaluatie van infrastructuur


Betaald zorgverlof in Duitsland en Zweden


Er is méér dan zorgverlof!