Auteur

Caren Tempelman

Achterstanden migranten op arbeidsmarkt zijn hardnekkig

Migranten hebben te maken met achterstanden op de arbeidsmarkt. Op welke momenten in de loopbaan ontstaan deze achterstanden en treden deze achterstanden vooral op bij bepaalde ‘herkomstgroeperingen’?

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Gezondheid en arbeidsgerelateerde baten


De kosten van bovenwettelijke uitkeringen