Auteur

Bruno de Borger

Mobiliteit is een recht, reizen met de trein niet

De trein is een comfortabel vervoermiddel dat veel reizigers snel over grote afstand kan verplaatsen. Sinds zijn introductie vervult het spoor een belangrijke economische en sociale rol in de samenleving. We gaan er daarbij vaak voetstoots van uit dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Echter, spoorvervoer staat onder grote druk.