Auteur

Bram van Dijk

Naar een beter begrip van de macro-economische kringloop

Een gedeeld beeld van de werking van de economie is onontbeerlijk om beleidsadvies te kunnen geven bij onzekerheid. Een recent initiatief van de A-directies van de Ministeries van ­Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën, en ook Economische Zaken en Klimaat werkt aan zo’n beeld. Hoe ziet dat er uit?

Gedragsinzichten maken beleid voor bedrijven beter

De meeste kennis over de toepassing van gedragsinzichten in beleid gaat over individuen. Kan deze kennis ook voor bedrijvenbeleid worden toegepast?

Maatschappelijk ­onbehagen te lijf met gedragsweten­schappelijke inzichten

Ook nu de economische indicatoren op groen staan, is het maatschappelijk onbehagen niet ineens verdwenen. Kunnen we onbehagen met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten beter duiden?

Reactie: Overheidsbeleid effectiever door experimenten

Dit artiel is een reactie op 'Milieu: het verklaren en stimuleren van groen gedrag'

Inkomensongelijkheid in Nederland: van een mug een olifant maken

Zorgen over inkomensongelijkheid zijn terecht voor een land als de VS. De inkomensgroei in Nederland is echter goed over de bevolkingscategorieën verdeeld.

Tijd voor gedragsbewust beleid

Door rekening te houden met hoe mensen zich echt gedragen, kan de overheid haar beleid effectiever en goedkoper maken.