Auteur

Binyam Demena

Economische ontwikkelingen in Oost-Afrika interessanter dan kabinetsbeleid doet vermoeden

De zeven lidstaten van de EAC onderkennen het belang van buitenlandse handel en investeringen voor hun economische ontwikkeling en plukken daar ook de vruchten van. In het boek Trade and Investment in East Africa worden deze ontwikkelingen geanalyseerd, knelpunten benoemd en daarbij ook perspectieven geschetst die belangrijk zijn voor het Nederlandse beleid op het gebied van handel en ontwikkeling.