Auteur

Bert Smid

Stel een limiet aan de verwevenheid tussen banken en overheden

De verwevenheid tussen overheden en banken in Europa is ­risicovol en moet worden verminderd. Kersten en Nysten (2019) concluderen dat het haalbaar is om de suggesties van het Bazels Comité voor risicoweging van staatsobligaties op de bankbalansen in te voeren. Deze risico­gewichten maken de bankensector echter nauwelijks veiliger. Het is beter om een maximum vast te stellen wat betreft de blootstelling van banken aan individuele overheden.

Statistiek: Woonsituatie en vermogensopbouw naar leeftijd

Statistiek: Woonsituatie en vermogensopbouw naar leeftijd

De prijs van een beperking van de AOW-leeftijdsverhoging


Statistiek