Auteur

Bert Scholtens

We krijgen de banken die we verdienen

De overheid zou duurzaam leiderschap moeten tonen en wettelijke duurzaamheidseisen moeten invoeren, in combinatie met het principe dat de vervuiler betaalt. Zolang deze principes niet wettelijk verankerd zijn, krijgen we de banken die we verdienen.

Maak effecten van duurzaam sparen en beleggen inzichtelijk

Het bedrag dat duurzaam gespaard en belegd wordt, stijgt al meer dan dertig jaar op rij in Nederland. Toch is het onduidelijk wat het concreet aan duurzaamheid heeft opgeleverd. Hoe krijgen we inzicht in de maatschappelijke effecten van duurzame financieringsproducten?

Lokale energie op de agenda

De Energieagenda acht de energieproductie door bedrijven en ­burgers belangrijk voor het creëren van bewustzijn en draagvlak voor de energietransitie. Decentrale en lokale ­energieproductie ­vermag echter meer, ze kan namelijk een substantiële bijdrage ­leveren aan de totale energieproductie.

Misverstanden over “de” rekenrente

De economische principes van de rekenrente.

Naar een circulaire economie

Grondstoffen worden schaarser maar afvalstromen nemen toe. Twintig landen zijn samen verantwoordelijk voor 75 procent van de material footprint.

Het rendement van fossielvrij beleggen


Een economisch perspectief op aardgas en aardbevingen


Grensoverschrijdende effecten van investeringen in gasinfrastructuur


De invloed van wind en zon op stroomprijzen


Duurzaam beleggen en beleggingsstrategieën


De economie van het gas


Het economisch effect van megasportevenementen


Multinationals en internationaal milieubeleid


Duurzaam beleggen in internationaal perspectief


Bankieren met principes


Duurzaam sparen in opkomst


Aardgasbaten verstoren de economische ontwikkeling


Duurzaam beleggen in barre tijden


Nieuws op de beurs


Internationaal verantwoord beleggen


Duurzaam sparen in de lage landen


Inflatie en politieke macht


Met meerwaarde meer mans


Brady's bananenschil


Het belang van overheidsschuld


Concurrentie en concentratie


Internationaal kapitaalverkeer


Kapitaal restricties werken kort


De winst van goudverkoop


Stokt de kapitaalstroom?